Aleteia logoAleteia logoAleteia
poniedziałek 15/04/2024 |
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Położył przed tobą ogień i wodę, po co wyciągniesz rękę? [komentarz do czytań]

Jesus Christ extending welcoming hand

Canva

Ks. Grzegorz Michalczyk - 12.02.23

Jezusowe słowa Kazania na Górze otwierają fascynującą perspektywę nowego życia. Przyniesie je, by podzielić się nim z ludźmi, zmartwychwstały Pan. W Nim Boże Prawo ostatecznie się wypełni.

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowanie wierności zależy od Jego upodobania. Położył przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, ma ogromną władzę i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na tych, co się Go boją – On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć

(Syr 15,15-20)

Słyszymy dziś w liturgii fragment księgi zwanej Mądrością Syracha. To niezwykle ciekawy zbiór różnorodnych sentencji mądrościowych, dotyczących różnych dziedzin życia, powstały na początku II w. przed Chrystusem. Znamy go przede wszystkim z tekstu greckiego Septuaginty, choć XIX i XX wiek przyniosły odkrycia pozwalające ustalić większość oryginalnego hebrajskiego tekstu księgi.

Wolność człowieka w zachowywaniu Bożych przykazań

Pierwsze zdanie czytanego w dzisiejszą niedzielę fragmentu brzmi: „Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowanie wierności zależy od Jego upodobania”. To jedno z możliwych tłumaczeń greckiego tekstu. Inne wydają się precyzyjniejsze: „Jeśli tylko chciał będziesz, zachowasz przykazania; sprawą chętnego wyboru dochowanie wiary”. Albo: „Jeśli chcesz, będziesz zachowywał przykazania, a wierność będzie owocem twej dobrej woli”. Tekst hebrajski ma swoje uzupełnienie: „Jeśli zechcesz, zachowasz przykazania i potrafisz wypełnić Jego wolę. Jeśli dochowasz Mu wierności, także ty będziesz żył”. Zarówno wersja grecka, jak i pierwotna hebrajska, podkreśla wolność człowieka w zachowywaniu Bożych przykazań. To wolny wybór, osobista decyzja, prowadzi człowieka drogą wierności Bogu. Pojęciem kluczowym są tu p r z y k a z a n i a. Czym one są?

Czym są przykazania?

Biblia pełna jest wskazówek dotyczących zachowywania Bożych przykazań. Przy czym pojęcie: „przykazanie” (hebr. micwa) nie dotyczy wyłącznie – wbrew naszym skojarzeniom – dziesięciorga przykazań (Dekalogu), ale wszystkich nakazów i zakazów zawartych w Torze (Pięcioksięgu). W Biblii znajdziemy wiele synonimów pojęcia „przykazań”, pomagających zrozumieć istotę Bożego Prawa. Doskonałym tego przykładem jest Psalm 119 – najdłuższy w Biblii, liczący aż 176 wersetów – gdzie w każdym wersecie obecny jest jakiś synonim pojęcia „przykazania”: prawo, pouczenia, drogi, ustawy, nakazy, wyroki, słowa, obietnice…

Ostateczny sens przykazań odnajdziemy w Jezusie

W Torze znajduje się 613 przykazań. Podzielone są na 248 nakazów i 365 zakazów. Żydzi uznają Torę za kodeks Boskiego Prawa, zawartego w 613 przykazaniach obecnych w jej tekście. Dla religijnego Żyda celem studiowania Tory jest jak najlepsze wypełnianie Bożych przykazań. Talmud uczy: „Nie nauka jest istotą, ale czyn”.

Ten kontekst żydowskiej tradycji pozwala nam lepiej zrozumieć ogromny szacunek, jaki żywił Jezus dla przykazań i Bożego Prawa. Ucząc poszanowania każdej, nawet najmniejszej litery Tory, przestrzegając przed lekceważeniem przykazań, objawiał zarazem zaskakującą prawdę: w Nim Boże nakazy znajdują swe wypełnienie.

Dopiero On ukazuje ich ostateczny sens. Jezusowe słowa Kazania na Górze otwierają fascynującą perspektywę nowego życia. Przyniesie je, by podzielić się nim z ludźmi, zmartwychwstały Pan. W Nim Boże Prawo ostatecznie się wypełni.

Tags:
Jezus Chrystuskomentarz do Pismaprzykazania
Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail