Aleteia logoAleteia logoAleteia
czwartek 20/06/2024 |
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Dlaczego Kościół stawia wymagania kandydatom do bierzmowania?

WEB3-Confirmation-Photo-Ascension.jpg

Photo Courtesy of Ascension

Redakcja - 17.02.24

Bierzmowanie jest jednym z siedmiu sakramentów świętych w Kościele katolickim, często przyjmowanym przez młodzież w okresie nastoletnim lub przez dorosłych konwertujących na katolicyzm. Jego głębokie znaczenie i rola w życiu wiernych wyjaśniają, dlaczego Kościół stawia pewne wymagania kandydatom do bierzmowania.

Sakrament bierzmowania – dlaczego katolicy przyjmują go po chrzcie, jako nastolatkowie lub dorośli

Bierzmowanie, często określane jako sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, jest naturalnym krokiem po chrzcie. W przeciwieństwie do chrztu, który często jest przyjmowany w niemowlęctwie i którym dziecko zostaje wprowadzone do wspólnoty wiernych, bierzmowanie wymaga świadomej zgody i zrozumienia. Przyjmuje się go jako nastolatek lub dorosły, aby umocnić wiarę i zaangażowanie w życie Kościoła. To sakrament potwierdzający i wzmacniający obecność Ducha Świętego w życiu chrześcijanina, dając mu siłę do aktywnego i świadomego uczestnictwa w misji Kościoła.

Sakramenty są znakami świętymi, ustanowionymi przez Chrystusa, które udzielają łaski. Kościół, strzegąc ich świętości, nie może traktować ich lekko ani udzielać ich bez odpowiedniego przygotowania. W przypadku bierzmowania, Kościół oczekuje, że kandydaci będą świadomie i wolnie zdecydowani na przyjęcie tego sakramentu, rozumiejąc jego znaczenie i zobowiązania, jakie z niego wynikają.

Podobnie Kościół postępuje w przypadku wszystkich innych sakramentów: rodzice chrzestni muszą potwierdzić swoją wiarę, by dać nadzieję na przekazanie wiary dziecku. Narzeczeni mają kurs i spotkania. Kandydaci na księży przygotowują się przez kilka lat, a wszystko po to, by człowiek współpracował z Bożym działaniem tak, jak może. 

Jak wygląda przygotowanie do bierzmowania

Konferencja Episkopatu Polski wskazuje, że optymalny czas trwania przygotowania to trzy lata, a przyjęcie sakramentu bierzmowania następuje najwcześniej na zakończenie klasy VIII. Wymagane jest, aby kandydat przystąpił do bierzmowania w stanie łaski uświęcającej, co oznacza konieczność wcześniejszego przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania. 

Same spotkania formacyjne dla młodzieży obejmują uczestnictwo w lekcjach religii, spotkaniach grupowych, indywidualne rozmowach oraz inne działania mające na celu pogłębienie wiary i zrozumienie nauk Kościoła. W tym czasie kandydaci mają okazję do refleksji nad własnym życiem duchowym i zobowiązaniami, jakie podejmują, przyjmując bierzmowanie.

Tak jak Apostołowie chodzili z Jezusem przez trzy lata, nim otrzymali dar Ducha Świętego podczas Pięćdziesiątnicy, tak współcześni wierzący poddają się formacji.

Dlaczego ważne są wymagania stawiane kandydatom

Stawianie wymagań kandydatom do bierzmowania nie jest – lub nie powinno być – wyrazem przymusu, ale wyrazem troski o to, aby ci, którzy przyjmują ten sakrament, byli na to właściwie przygotowani. Jest to sposób na zapewnienie, że decyzja ta jest świadoma i dojrzała, odzwierciedlająca głębokie zrozumienie i zaangażowanie w życie chrześcijańskie. Dzięki temu bierzmowanie staje się nie tylko rytuałem przejścia, ale prawdziwym krokiem ku głębszemu związaniu się z Bogiem i Kościołem.

Wymaganie nie mają sensu, gdy ktoś nie przyjmuje bierzmowania dobrowolnie

Wszystkie wymagania i przygotowania tracą swoje znaczenie, jeśli kandydat nie podchodzi do bierzmowania z własnej, wolnej woli. Kościół naucza, że sakramenty są darem łaski od Boga, a ich przyjęcie powinno być aktem osobistego zaangażowania i wiary. Dlatego tak ważne jest, by kandydaci do bierzmowania podejmowali tę decyzję świadomie, rozumiejąc jej konsekwencje dla swojego życia duchowego. Jeśli natomiast „idzie” do bierzmowania pod przymusem lub jest „wysyłany” przez rodziców, wymagania stają się kolejną „formą opresji Kościoła”.

Podsumowując, wymagania stawiane kandydatom do bierzmowania odzwierciedlają głęboką troskę Kościoła o świętość tego sakramentu i dobrostan duchowy wiernych. Przez odpowiednie przygotowanie i świadome zaangażowanie, bierzmowanie staje się nie tylko ważnym krokiem w życiu chrześcijańskim, ale także okazją do pogłębienia relacji z Bogiem i wspólnotą Kościoła.

Tags:
BierzmowanieDuch Świętymłodzirozwój duchowy
Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail