Aleteia logoAleteia logoAleteia
czwartek 30/05/2024 |
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Modlitwa wieczorna dla ciebie na dziś 25 lutego

Chrystus podczas modlitwy

Wikimedia Commons | domena publiczna

Redakcja - 25.02.24

Oto nasza propozycja dla Czytelników Aletei – modlitwa wieczorna, czerpiąca z Biblii i tradycji Kościoła. Oddaj Bogu przed snem siebie i wszystko, co przyniósł ten dzień.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
(wypowiadając te słowa uczyń znak krzyża)

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Hymn

Zmiłuj się, Stwórco, nad swoim ludem,
Kiedy Cię błaga w tym czasie postu;
Usłysz modlitwę zroszoną łzami,
Którą wznosimy przez dni czterdzieści.

Patrzysz w głębinę naszego serca,
Znasz ludzką słabość i bezwład woli,
Przeto nam okaż swe miłosierdzie,
Kiedy do Ciebie wracamy, Boże.

Chociaż tak bardzo jesteśmy winni,
Przebacz, bo Tobie ufamy, Panie;
Wsław Twoje imię i ulecz nędznych,
Których chorobą są własne grzechy.

Udziel nam siły, niech czas pokuty
Ciało oczyści i myśl oświeci;
Złudne pokusy niech nas nie wiążą
Z tym, co nam grozi wieczystą zgubą.

Psalm 141,1-9

I wzniósł się dym kadzideł, jako modlitwy świętych, z ręki anioła przed Bogiem (Ap 8,4).

Do Ciebie wołam, Panie, pośpiesz mi z pomocą, *
usłysz mój głos, gdy wołam do Ciebie.

Niech moja modlitwa wznosi się przed Tobą jak
kadzidło, *
a podniesione me ręce jak ofiara wieczorna.

Postaw, Panie, straż przy moich ustach *
i wartę przy bramie warg moich.

Nie skłaniaj mego serca do złego słowa, *
do popełniania niegodziwych czynów,

Bym nigdy z ludźmi, którzy nieprawość czynią, *
nie jadał ich potraw wybornych.

Łaską jest dla mnie chłosta z rąk sprawiedliwego, †
olejek występnego niech nigdy nie zdobi mej głowy, *
zawsze moja modlitwa sprzeciwia się ich złości.

A kiedy ich sędziowie popadli w moc Bożą, *
zrozumieli, jak łagodne były moje słowa.

Jak grudy rozoranej ziemi, *
tak będą rozrzucone ich kości nad Otchłanią.

Do Ciebie bowiem, Panie, zwracam moje oczy, *
do Ciebie się uciekam, nie gub mojej duszy.

Strzeż mnie od sidła, które zastawili na mnie, *
i od pułapek złoczyńców.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże: 2 Kor 6,1-4a

Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono naszej posługi, przez wszystko okazujemy się sługami Boga.

Kantyk Maryi

Nie samym chlebem człowiek żyje lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Chryste, Ty stałeś się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu, daj, abyśmy umieli dzielić radość z tymi, którzy się cieszą, i smutek z tymi, którzy płaczą, aby z dnia na dzień wzrastała nasza miłość.
– Udzielaj życia swojemu ludowi.

Dopomóż nam, Panie, abyśmy dzieląc się chlebem z głodnymi braćmi, służyli w nich Tobie i abyśmy Ci służyli podając napój spragnionym.
– Udzielaj życia swojemu ludowi.

Panie, Ty zbudziłeś Łazarza ze snu śmierci, spraw, aby ci, którzy trwają w śmierci grzechu, wrócili do życia przez wiarę i pokutę.
– Udzielaj życia swojemu ludowi.

Spraw, Panie, aby coraz więcej ludzi ochoczo i doskonale wstępowało w Twoje ślady za przykładem Maryi Dziewicy i świętych.
– Udzielaj życia swojemu ludowi.

Wymień własne intencje
– Udzielaj życia swojemu ludowi.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz…

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Antyfona Maryjna

Witaj, niebios Królowo,
Witaj, Pani aniołów,
Witaj, Różdżko, witaj Bramo,
Jasność zrodziłaś światu.

Ciesz się, Panno chwalebna,
Ponad wszystkie piękniejsza,
Witaj, o Najśliczniejsza,
Proś Chrystusa za nami.

Dozwól mi chwalić Cię, o Pani święta.
Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Tekst modlitwy wieczornej pochodzi z MAGNIFICAT

Tags:
modlitwa
Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail