Aleteia logoAleteia logoAleteia
czwartek 30/05/2024 |
Aleteia logo
Duchowość
separateurCreated with Sketch.

Modlitwa wieczorna dla ciebie na dziś 5 kwietnia

Jezus Chrystus zmartwychwstały

Fr. Lawrence OP | Flickr | CC BY-NC-ND 2.0

Redakcja - 05.04.24

Oto nasza propozycja Czytelników Aletei – modlitwa wieczorna, czerpiąca z Biblii i tradycji Kościoła. Oddaj Bogu przed snem siebie i wszystko, co przyniósł ten dzień.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
(wypowiadając te słowa uczyń znak krzyża)

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Hymn

Oto jaśnieje godzina,
Co smutek krzyża rozprasza,
Ziemię wyzwala z ciemności
I świeci blaskiem pogodnym.

W niej to Zbawiciel przywrócił
Do życia ciała umarłych,
Natchnął je duchem ożywczym
I kazał groby opuścić.

Wtedy, jak wszyscy wierzymy,
Straciła śmierć swoje prawa,
Czas się rozpoczął odnowy
I darów szczęścia wiecznego.

Panie, co chwałą jaśniejesz
Po swym zwycięstwie nad śmiercią,
Tobie z Twym Ojcem i Duchem
Niech będzie cześć i podzięka.

Psalm 119,25-32

Bóg pociechą udręczonego.

W proch powalona jest moja dusza, Panie, *
przywróć mi życie według Twego słowa.

Wyjawiłem Ci moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał, *
naucz mnie swoich ustaw.

Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, *
abym rozważał Twoje cuda.

Ze zgryzoty płacze moja dusza, *
podźwignij mnie, jak obiecałeś.

Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, *
obdarz mnie łaską Twojego Prawa.

Wybrałem drogę prawdy, *
pragnąc Twych wyroków.

Lgnę do Twoich napomnień, *
nie daj mi okryć się wstydem.

Pobiegnę drogą Twych przykazań, *
gdy szeroko otworzysz me serce.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże: Hbr 5,8-10

Chrystus, chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają, nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka.

Kantyk Maryi

Uczeń, którego Jezus miłował, powiedział do Piotra: To jest Pan. Alleluja.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Wysławiajmy Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem, i wołajmy do Niego:
– Synu Boga żywego, błogosław lud swój.

Prosimy Cię, Panie, aby wszyscy słudzy Twojego Kościoła, którzy rozdają braciom chleb życia, sami czerpali z niego pokarm i siłę.
– Synu Boga żywego, błogosław lud swój.

Prosimy Cię Panie, aby cały lud chrześcijański postępował w sposób godny swego powołania i żyjąc w pokoju, zachowywał jedność ducha.
– Synu Boga żywego, błogosław lud swój.

Wymień własne intencje
– Synu Boga żywego, błogosław lud swój.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz…

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przez misterium paschalne pojednałeś ludzkość ze sobą i zawarłeś z nią nowe przymierze, spraw, aby nasze uczynki zgadzały się z wyznawaną przez nas wiarą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Antyfona Maryjna

Królowo nieba, wesel się, alleluja,
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
Zmartwychwstał jak powiedział, alleluja,
Módl się za nami do Boga, alleluja.

Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja
Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Pannę Maryję dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

Tekst modlitwy wieczornej pochodzi z MAGNIFICAT

Tags:
modlitwa
Top 10
Zobacz więcej
Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail