1 / 11
Cerkiew Metropolitalna Zaśnięcia Matki Bożej w Curtea de Arges

© fot. Krzysztof Jędrasik